Zangvogels dit voorjaar vroeger terug uit Afrika

Foto: Saxifraga – Janus Verkerk, Snor

Veel soorten zangvogels die in Afrika overwinteren, arriveren dit jaar
een stuk eerder massaal in Nederland. Braamsluipers, nachtegalen en
bonte vliegenvangers werden minstens een week eerder dan normaal al in
flinke aantallen gemeld. Dat blijkt uit gegevens van LiveAtlas, waarmee
vogeltellers een actueel beeld van de aanwezigheid van vogels bijhouden.
Waardoor kwamen deze vogels zo vroeg terug? Lees meer.

Bron: Nature Today/ SOVON 19 april 2024