Wilde zebravinken roepen om herijking vogelzang

Foto: Wikimedia – Jim Bendon CC 2.0, Australische zebravink

Vogelzang functioneert niet bij alle soorten om partners te lokken of territoria af te bakenen. Dit ontdekten Wageningse gedragsbiologen na veldwerk aan in het wild levende zebravinken, nota bene modelsoort voor studies aan vogelzang in het lab. Lees meer.

Bron: Bionieuws.nl 13 januari 2023