Wil Heemskerk

Afbeelding: Wil Heemskerk

Drie CD’s Luisteren in het Duin: voorbeeld-opnames 

1. Bruine kikker + Zwarte Specht: De bruine kikkers zijn goed te horen in de sloot. Plots klinkt op de achtergrond het zware geroffel van de zwarte specht. Verder horen we de roodborst, tjiftjaf en de zwarte kraai.

Opname: Wil Heemskerk: Bruine kikker, zwarte specht

2. Mei. Grasmus + Nachtegaal: Eerst horen we de alarm roep van de grasmus, die overgaat in zang. De grasmus zingt vaak van een “post” boven in een struik. Het is een bewoner van struikachtige terreinen. De nachtegaal zingt mee.

Opname: Wil Heemskerk: Grasmus, Nachtegaal

3. Staartmees: De hoge geluidjes gevolgd door wat gekwetter dienen eerder als groepscontact dan dat ze als zang bestempeld kunnen worden. Na de broedtijd vormen ze groepen van soms wel 20 vogels en trekken in korte vluchten van boom tot boom.

Opname: Wil Heemskerk: Staartmees

4. Ree: Een imposant geblaf klinkt door de naaldbomen. In de verte hoor je een andere ree antwoorden. In het heuvelachtige bos kan de reebok mij niet zien. Met de parabool-microfoon heb ik het langdurige geblaf van dichtbij opgenomen.

Foto: Wil Heemskerk: Ree
Opname: Wil Heemskerk: Ree

5. Snortikker + Bruine Sprinkhaan: Het zijn beide veel voorkomende veldsprinkhanen in de waterleidingduinen, hun ‘zang’ is in deze opnamen te beluisteren. De zang van de van de bruine sprinkhaan herkent men aan korte snorrende geluidjes. De snortikker begint heel zacht met ‘snor-tikkend geluid dat in volume steeds toeneemt en tot wel 30 sec, kan aanhouden. De bruine sprinkhaan komt vrijwel overal in Nederland voor maar de snortikker houdt alleen van duinen en droge zandgronden.

Opname: Wil Heemskerk: Snortikker, Bruine Sprinkhaan

6. Damhert: De bronsttijd van het damhert begint begin oktober en duurt ongeveer vier weken. Het mannetje komt al roepende wel héél dichtbij.

Foto: Wil Heemskerk: Damhert
Opname: Wil Heemskerk: Damhert

7. Kramsvogel: ’s Winters zijn er als altijd veel gasten in het duin. Kramsvogels eten in grote groepen de duindoornstruiken kaal, onderwijl gaan zij behoorlijk te keer. In groepen vliegen zij verder door het duin op zoek naar nog meer bessen.

Foto: Wil Heemskerk: Kramsvogel
Opname: Wil Heemskerk: Kramsvogel

8. Wilde Zwaan: De wilde zwanen zwemmen al knikkend met hun kop en roepend naar elkaar. Steeds drukker wordt hun geroep en vervolgens kiezen ze het luchtruim om langzaam aan de horizon te verdwijnen.

Foto: Wil Heemskerk: Wilde Zwanen
Opname: Wil Heemskerk: Wilde Zwaan

9. Waterspreeuw: In Nederland is de waterspreeuw een zeldzaamheid. Toch verschijnt hij bijna iedere winter in de waterleidingduinen waar hij in stromend water naar voedsel zoekt. Hier was zelfs een keer de zang te beluisteren.

Foto: Wil Heemskerk: Waterspreeuw
Opname: Wil Heemskerk: Waterspreeuw

10. Sfeeropname: Sfeeropname in het open duin: Open duingebied met duindoorn en meidoornbomen. Op 0.04 koekoek, 0.09 ree, 0.10 tjiftjaf, 0.22 nachtegalen, 0.44 zwarte kraai en fitis.

Foto: Wil Heemskerk: Sfeer open duin
Opname: Wil Heemskerk: Sfeer open duin

Apparatuur

Tegenwoordig neem ik in stereo natuurgeluiden op met 2 Sennheiser ME67 richtmicrofoons met K6 voedingsadapter en harige windkappen van Rycote. De natuurgetrouwe klank, de hoge geluidsafgifte (50 mV/P) en het lage ruisniveau en de verwisselbare microfoonkoppen zijn ideaal voor het opnemen van vogelgeluiden en dat bevalt mij uitstekend. Beide microfoons staan in A/B 15° stereo opstelling, 17 cm naast elkaar gemonteerd, op een statief. 

Daarnaast bezit ik ook de 2x ME 62 rondomgevoelige microfoonkoppen, in A/B stereo opstelling, 35 cm naast elkaar. Maar helaas, juist om zijn rondomgevoeligheid zijn ze minder geschikt in het lawaaiige Nederland. 

Als recorder gebruik ik de MiniDisc-MT15 portable recorder van Sharp, samen met een microfoonversterker, ontwerp Tom van der Hoff. De losse versterker heeft een lager ruisniveau dan de recorder, zodoende hoef ik de ingangsversterker van de MD recorder minder te gebruiken, het ruisniveau is zo gehalveerd.


Toepassing van de opnamen

Van mijn vele geluidsopnames heb ik drie CD’s samengesteld “Luisteren in het duin, 1, 2 en 3”. In totaal 20 jaar heb ik deze 119 natuurgeluiden met veel plezier opgenomen en zo telkens nieuwe geluiden kunnen toevoegen aan deze serie. Broedvogels verdwenen zoals de boomvalk, tapuit, zomertortel en zwarte specht (2009) maar andere vogels hebben zich weer gevestigd, grauwe gans, nijlgans, blauwborst en de boomkikker kwamen erbij. Gelukkig is de waterspreeuw na jaren van afwezigheid weer teruggekeerd (2010) als wintergast langs de kanaaltjes in het duin. Ook de klapekster is praktisch elke winter tot in het vroege voorjaar te bewonderen. De fluiter en de Iberische tjiftjaf, beiden een zeldzaamheid in dit gebied, heb ik in deel 3 kunnen vastleggen. Zo blijven de Amsterdamse Waterleiding Duinen in elk jaargetijde verrassen. De drie-delige CD is klaar, maar ik blijf in het duingebied geluiden opnemen en genieten van de wandelingen die ik in de toekomst nog ga maken en ik hoop dat de CD’s u zullen inspireren om het duin te bezoeken.


Hierbij de verkooppunten van mijn CD’s:

  • De CD’s “Luisteren in het duin” zijn verkrijbaar á 13,50 per stuk, incl verzendkosten bij, Wil Heemskerk Meander 64 2211 LW Noordwijkerhout Tel: 0252-514318.
  • Bij Bezoekerscentrum: Waternet, Amsterdamse Waterleidingduinen De Oranjekom 1e Leyweg  6 Vogelenzang.
  • Bij Bezoekerscentrum: De Kennemerduinen Zeeweg 12 Overveen.

Ik hoop dat het beluisteren van de fragmenten U evenveel plezier verschaffen als ik aan de opnamen en het selecteren van de geluiden heb beleefd.

Contact: