Privacybeleid

Wie zijn we?

De Club voor Natuurgeluiden Registratie (CNR) is een kleine club van mensen die zich bezig houdt met het opnemen van geluiden in de natuur, met het toegepast gebruik van deze natuurgeluidsopnamen en met de daarvoor benodigde geluidsopnameapparatuur. Voor verdere informatie zie ons reglement. De CNR is een informele club. Dit betekent dat het een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is. Alle bestuursleden en leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun handelen en eveneens voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons website-adres is: www.natuurgeluid.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Als u de CNR helpt, contact opneemt, een formulier invult, diensten of producten levert, lid wordt of gebruikmaakt van de informatie die de CNR biedt, verwerken wij mogelijk gegevens over u. De CNR vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden, donateurs, leveranciers van goederen en diensten en van belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking persoonsgegevens In deze privacyverklaring lichten wij de manieren toe, waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Voor  de werking van de CNR wordt voor de volgende doeleinden privacy gevoelige informatie verzameld:

1. Persoonsgegevens van leden. Voor de werking van de club heeft de penningmeester een met wachtwoord beveiligd bestand met daarin de volgende persoonsgegevens van leden:

–  volgnummer in database

–  achternaam

–  tussenvoegsel

–  voornaam

–  jaar van start lidmaatschap

–  adres

–  postcode

–  plaats

–  land

– telefoonnummer

–  mobiel telefoonnummer

–  email

–  soort lid

2. Voor de inning van de jaarlijkse contributie van leden worden betaalgegevens bijgehouden.

3. Persoonsgegevens van gastsprekers op clubdagen. De CNR heeft een lijst met telefoonnummers en/of mailadressen van gastsprekers op clubdagen uit het verleden en een lijst met mogelijk nog te benaderen gastsprekers voor komende clubdagen.

4. Mailadressen van personen die contact opnemen met de CNR via het centrale mailadres:  info@natuurgeluid.nl

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Het contactformulier op de website is beveiligd o.a. met een website plug-in van Akismet. Akismet gebruikt geanonimiseerde gegevens ter training van een algoritme voor spambeveiliging. Kijk voor de privacyverklaring op de website van Akismet.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS-locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Op de website bieden wij de mogelijkheid aan om via links naar een andere website te gaan. Wij ontvangen daarbij geen persoonlijke gegevens van u. De CNR is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Analyse

De CNR kan besluiten om een teller op de website te plaatsen, waarmee het aantal bezoeken kan worden geteld en het websiteverkeer kan worden geanalyseerd. Ook kunnen daarmee IP-adressen van individuele bezoekers worden achterhaald.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Waar we jouw data naartoe sturen

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt of op andere manier gedeeld, tenzij de CNR door een gerechtelijk bevel hiertoe verplicht wordt. Voor privacygegevens die wel op de CNR-website worden verspreid via de ‘leden galerij’ zijn/worden deelnemers benaderd en gevraagd om schriftelijke toestemming dan wel toestemming per e-mail, en worden deze toestemmingen gearchiveerd door de webmaster. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe we jouw data beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn adressenbestanden met wachtwoorden beveiligd en zijn computers van bestuursleden voorzien van actueel gehouden antivirusprogramma’s. Op de website server is een met een gebruikersnaam en wachtwoord gesloten map gemaakt om voor leden onderling gegevens te delen. Mocht er toch een datalek ontstaan, zullen wij maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Intern zullen evt. datalekken ook worden gedocumenteerd.

Mailing

De CNR maakt gebruik van mailing; zowel direct door bestuursleden aan de leden als via de e-mail nieuwsbrief: ‘Natuurgeluidje’ aan leden. Hiervoor zullen e-mailadressen altijd in het BCC-veld geplaatst worden, zodat deze e-mailadressen voor niemand zichtbaar zijn, of mails worden individueel geadresseerd. Het kan voorkomen dat uw mailprovider of mailprogramma via een spamfilter de mail verwijderd. Controleer daarom regelmatig uw spambox. Het kan voorkomen dat u gezamenlijk wordt bericht over bepaalde acties, CNR-clubdagen of andere bijeenkomsten, maar als lid ook persoonlijk wordt bericht over clubzaken (zoals contributiebetaling, vragen of overleg). Wilt u dit niet, dan kunt u zich afmelden voor verder communicatie van deze aard via het contactformulier.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Cookies De CNR maakt voor haar website maar beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. Dit betreft vooralsnog alleen een cookie voor de gebruikte bezoekersteller. Deze cookie dient slechts voor de functionaliteit van de website. Bezoekers van de website kunnen indien gewenst de instellingen van hun internetbrowser voor cookies hierop aanpassen.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink ‘Privacybeleid’ onderaan de website van de CNR, en in het menu onder het kopje ‘CNR’ kunt u de laatste versie altijd inzien. U kunt de privacyverklaring printen en/of opslaan.

De CNR houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. Wij hanteren de normen van Autoriteit Persoonsgegevens (AP).