Opname onderwerpen

De redenen om natuurgeluiden op te nemen zijn net zo divers als de onderwerpen. De een wil zoveel mogelijk soorten vogelgeluiden opnemen, terwijl een ander een contactmicrofoon aan een krakende boom bindt. Een ander wil burlende edelherten of zingende walvissen. Wat je ook wilt opnemen of waardoor je ooit aan deze hobby begonnen bent; Het is altijd goed om een compacte veldrecorder op zak te hebben. zelfs als je er niet speciaal op uit bent gegaan om geluid op te nemen. Je weet immers nooit wanneer een unieke opnamekans zich voordoet.

Soorten geluiden

  • Vogelgeluiden/ zang
  • Nocmig
  • Zoogdieren, insecten amfibieën
  • Infrasone geluiden
  • Ultrasone geluiden
  • Onderwatergeluiden
  • Contactgeluiden
  • Weergeluiden
  • Aardgeluiden

Seizoenen

VOORJAAR

Het voorjaar is het seizoen met verreweg de meeste kansen voor het opnemen van natuurgeluiden. De zangvogels zingen weer en veel zomergasten arriveren uit hun overwinteringsgebieden. Ook insecten, vleermuizen en amfibieën ontwaken uit hun winterslaap. Met het langer worden van de dag en een steeds vroeger wordende zonsopgang, wordt de kans vergroot op goede opnamen voordat het meeste stoorgeluid op gang komt. Met name het extra vroeg opstaan op zon- en feestdagen tijdens de voorjaarsvakantie kan in afgelegen gebieden worden beloond. Er zijn hier enorm veel kansen voor alle categorieën natuurgeluidsmensen: verzamelaars van soortgeluiden, makers van sfeergeluidsopnamen en soortgroepsspecialisten etc.

ZOMER

Ook in de zomer is er nog vogelzang, hoewel het daarmee aanzienlijk rustiger wordt aangezien de meeste soorten hun jongen hebben en de eerste soorten weer vertrekken na het broedseizoen. Denk ook aan ’s nachts zingende soorten als rietzanger, en nachtzwaluw. Ook vliegen er steltlopers die al weer op doortrek zijn. Nachtelijke geluidsopnamen kunnen verrassende passanten opleveren. Er zijn vaak volop krekels en sprinkhanen te horen en ’s avonds ook vleermuizen. Ook een zomerse onweersbui kan een uitdaging vormen om de volle dynamiek van het geluid zonder vervorming op te nemen. Zwaluwen hebben gemeenschappelijke slaapplaatsen en gierzwaluwen kunnen laag scherend langs waterpartijen op insecten jagen. Natuurgeluid is nu alom. ook onder water. Insecten zijn nu volop actief. Plaats eens een microfoon in een vlinderstruik of misschien bij een koeienvlaai! Half juli begint de reeënbronst.

HERFST

Ook in de herfst is natuurgeluid alom. Hoewel de vogelzang is uitgedoofd en er minder insecten zijn te horen, zijn er volop trekvogels die overtrekken en soms aan het einde van de nacht binnenvallen. Het ’s nachts opnemen van vogelgeluid kan zeer veel opleveren (nocmig). Ook wat betreft watervogels keren de eerste wintergasten terug uit noordelijke gebieden en zijn langs open wateren leuke opnamen te maken. Vanaf half september is de bronst van het edelhert aan de gang. Vanaf de randen van de gebieden is dit jaarlijks fenomeen op sommige plekken te zien en is het geluid op te nemen. Vleermuizen vliegen nog tot vrij laat in de herfst. Ook het opnemen van een najaarsstorm kan een uitdaging zijn met contactmicrofoons aan een boom. Denk ook eens aan zeevogels en steltlopers langs de kust en vogeltrek boven de duinen.

WINTER

De winter staat ten onrechte bekend als een stille tijd in de natuur. Echter er zijn genoeg vogels in de winter om op te nemen. Er zijn veel wintergasten. Bijvoorbeeld ganzen en smienten in weilanden, uiterwaarden en op kwelders. Zet eens een microfoon bij een voederplank of een drinkplas. Ook strandlopers en meeuwen aan zee langs de pieren van IJmuiden of op de Brouwersdam. Sommige vogels zijn al in de winter actief zoals de grote lijster, de bosuil en de raaf. De vlucht van enkele vogelsoorten naar een gezamenlijke slaapplaats. Ook kunnen winterse omstandigheden een buitenkansje zijn om natuurgeluid op te nemen. Sneeuw geeft een geluidsdempend effect en alles klinkt anders met een pak sneeuw. Het “zingen” van ijs op een plas of meer door de wind of door schaatsers en het bizarre knallende geluid van het ontstaan van scheuren in ijs. Dit kan ook een uitdaging zijn met een contactmicrofoon. Ook geluiden als van kruiend ijs of vallende ijspegels na ijzel.