Natuurgeluidje

De Club voor Natuurgeluiden Registratie is volop in verandering. We hebben kort na de oprichting een eigen cluborgaan: Het “CNR-Clubblad”. Meestal twee keer per jaar viel dit clubblad bij leden op de deurmat of werd dit uitgedeeld tijdens de clubdagen. Na een wisseling van hoofdredacteur ging het Clubblad verder onder de naam: “CNR-Magazine”. De zwart-wit-versie werd kleur en de nummers kwamen als PDF voor leden beschikbaar op een inlogdeel van de website.

Ook ontstond vanuit het mailverkeer met leden een nieuwsbrief: Het “Natuurgeluidje”. Toen mede door de corona-epidemie er geen clubdagen waren en er minder kopij kwam, verscheen er even geen CNR-Magazine meer.

Het idee ontstond om verder te gaan met het “Natuurgeluidje”, deze te versturen als PDF. Je kunt zo flexibeler nummers uitgeven. De club is minder afhankelijk van de hoeveelheid kopij. Je kunt beter inspelen op actualiteit en je bespaart drukkerijkosten.