Handleiding Audition

3. GELUIDEN BEWERKEN ALGEMEEN

Hoe beter het gewenste en ongewenste (stoor)-geluid gescheiden zijn in de – meestal spectrale weergave, hoe makkelijker het is het ongewenste geluid te verwijderen. Naarmate geluid en storing slechter gescheiden zijn, wordt het bewerken lastiger: neemt meer tijd, en vereist meer geavanceerde technieken, en vaardigheid en ervaring in het gebruik van Audition.

Fig.4 – Opnames met verschillende soorten stoorgeluiden

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Geluidbewerking in het algemeen en verwijderen van stoorgeluiden in het bijzonder, kun je in drie categorieën verdelen:

  1. knippen, plakken en mixen
  2. volume regeling
  3. filteren

In ieder van deze categorieën zijn er eenvoudige tot geavanceerde technieken mogelijk.

– Knippen: indien storingen gescheiden zijn van het signaal in tijd, kun je ze eruit knippen. Met name geschikt voor korte storingen (tikken). Nadeel: dit verkort het signaal (bv. tijdsinterval tussen twee vogelroepjes).

– Volume regeling: als signaal en storing in tijd gescheiden zijn, kun je in plaats van knippen ook het geluidsvolume over het storingsinterval omlaag brengen. Nadeel: plotselinge volume veranderingen (ook in de achtergrondruis) zijn hoorbaar en geven vaak een onprettige indruk, tenzij de overgangen juist en heel precies gekozen zijn. Met name geschikt voor langere stille intervallen die storend achtergrondgeluid bevatten. Volumebijstelling kan zowel handmatig als geautomatiseerd worden toegepast.

– Filteren: als signaal en storing samenvallen in tijd, moeten we gaan filteren. ‘Gewoon’ filteren met frequentiefilters passen we toe als signaal en storing nog wel in frequentie van elkaar gescheiden zijn. Dit is ook geschikt voor zeer sterke ruis (bv. wind, verkeer). Als signaal en ruis zowel in tijd als in frequentie overlappen, wordt het verwijderen van de ruis erg lastig, maar met de zogenaamde NoiseReduction (NR), is toch het een en ander mogelijk. NR werkt vooral goed voor (milde) onderdrukking van ruis met een constant karakter. Nadeel/risico: een te sterke toepassing van NR (of als de ruis teveel in karakter varieert in tijd) levert onaangename vervormingen van het geluid op, of veroorzaakt een reductie van het signaalvolume.

Voor alle technieken geldt: probeer ze uit en test de mogelijkheden / instellingswaarden; met de undo-knop kun je het effect altijd weer ongedaan maken, tot heel veel stappen terug (hoe veel terug, dat kun je instellen via Edit- Preferences).