Handleiding Audition

2. PROGRAMMA- BEELD

Als je voor het eerst het programma opstart, moet je een aantal instellingen aanpassen om het beeld zoals hieronder getoond te verkrijgen – uitleg volgt hieronder. Centraal in beeld staat de weergave van de geluidsopname die je in het programma hebt geladen. Er zijn twee typen weergave mogelijk: de golfvorm (‘waveform display’, fig.1) en de frequentiespectrum- of spectrale weergave  (‘spectral frequency display’, fig.2). In de golfvorm weergave zie je de geluidsamplitude als functie van de tijd – uitgebeeld als ‘trillende snaar’. In de spectrale weergave zie je de sterkte van de frequenties van het geluid als functie van de tijd. De sterkte van iedere frequentie wordt weergegeven door de ‘intensiteit’ van de kleur. De spectrale weergave is voor vrijwel alle bewerkingen de meest nuttige, maar voor enkele specifieke situaties kan de golfvorm weergave soms nuttig zijn.

Knoppen boven het geluidsbeeld: De eerste rij icoontjes of knoppen direct boven het beeld met de geluidsopname zijn de Functieknoppen: zij geven snelle toegang tot allerlei (bewerkings)functies. Welke knoppen je hier ziet, kun je zelf instellen (zie tips).

PS. behalve met deze knoppen kun je functies ook snel oproepen met ‘sneltoetsen’ van het toetsenbord, zoals de functietoetsen (bv. F1 t/m F12, ook mogelijk in combinatie met de Alt en Ctrl toetsen). Deze sneltoetsen kun je ook zelf instellen – zie tips. Deze toetsen zijn met name handig om functies op te roepen die je erg veel gebruikt. Belangrijke functieknoppen zijn o.a. de undo en redo.

Fig.1 Beeld van Audition – waveform-display

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Helemaal aan de bovenrand (File Edit View …) vind je de standaard toegang tot alle opties en functies, bereikbaar via klikken en selecteren in uitklaplijsten. De middelste rij icoontjes zijn voor het aan/uitzetten van enkele bijzondere instellingen. De eerste drie: Edit – Multitrack – CD: hiermee stel je het soort bewerkingen in dat je wilt gaan doen. Multitrack is bedoeld voor als je het programma als mengpaneel wil gebruiken, om meerdere geluidskanalen te mengen en mixen – dit is bij de allereerste opstart van het programma ingeschakeld. Klik op de ‘Edit’ knop uiterst links om de voor ons doel meest bruikbare display zoals in fig.1 te verkrijgen – geschikt voor bewerken van mono en stereo opnames. De volgende twee icoontjes op de middelste rij geven knoppen om de tijd- of frequentiedomeinweergave in te schakelen (de twee daaropvolgende icoontjes zijn niet zo nuttig). Met de daaropvolgende serie knoppen stel je de manier in waarop je stukjes geluid voor bewerking selecteert: met name in de spectrale weergave (fig2) heb je hier een aantal nieuwe mogelijkheden die CoolEdit niet had, zoals marquee selection, lasso selection, effects paintbrush en spot healing brush.

Fig.1-extra: bovenbalk-knoppen & functies

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Knoppen onder het geluidsbeeld: Direct links onder het geluidsbeeld staan de knoppen voor ‘transport’ – afspelen / stoppen / opnemen / van het geluid. Rechts daarnaast groot weergegeven staat de tijd op de positie van de haarlijn, tot op een milliseconde nauwkeurig. Daar weer naast staan de zoomknoppen, en daarnaast de tijdsinterval lengtes van de selectie (met selectietool) en afgebeelde opname. Verder staat helemaal onderaan nog de ‘status’ balk (geeft o.a. tijd en frequentie onder de cursor), daarboven de levelmeters (worden weergegeven tijdens afspelen).

Fig.2 Beeld van Audition – frequentiespectrum / spectrale weergave

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

TIPS:

– Start/stop van het afspelen: kan ook met de spatiebalk.

– Verticale zoom: (frequentie): klik net onder het geluidsbeeld op de knop met het vergrootglas en verticale pijl: de zoom ‘centreert’ zich rond de middelste frequentie die in beeld was; vervolgens kun je in frequentie omhoog/omlaag scrollen door de LM (linkermuisknop) in te drukken en vast te houden op de frequentie-as helemaal rechts, en dan de muis omhoog/omlaag te bewegen.

– Horizontaal scrollen: gaat op dezelfde manier, maar met de muis op de horizontale (tijd) as onder het geluidsbeeld.

– Snel-toegang tot functies: je kunt toegang tot de verschillende functies versnellen op twee manieren: functie-knoppen creëren (toolbars) of sneltoetsen instellen (shortcut keys).

– Sneltoetsen: onder Edit → Keybord Shortcuts krijg je de mogelijkheid om bijna alles via sneltoetsen toegankelijk te maken (ook zoomen bijvoorbeeld). Hiermee kun je het gebruik van de muis enigszins beperken (tegen RSI). Een aantal sneltoetsen is al standaard gedefiniëerd, zoals Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V voor knippen, kopiëren en plakken, en Ctrl-Pijltje voor in/uitzoomen, Crtl-N, Ctrl-W voor openen nieuw bestand, sluiten bestand.

– Functieknoppen: Klik View → Shortcutbar → Show; Onder ‘Show’ staat een lijst met functiegroepen – hier kun je knoppen voor alle mogelijke functies aan- of uitschakelen. Zie fig.3.

Fig.3 Voorbeeld van instellen functieknoppen

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

– Sneltoetsen: onder Edit → Keybord Shortcuts krijg je de mogelijkheid om bijna alles via sneltoetsen toegankelijk te maken (ook zoomen bijvoorbeeld). Hiermee kun je het gebruik van de muis enigszins beperken (tegen RSI). Een aantal sneltoetsen is al standaard gedefiniëerd, zoals Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V voor knippen, kopiëren en plakken, en Ctrl-Pijltje voor in/uitzoomen, Crtl-N, Ctrl-W voor openen nieuw bestand, sluiten bestand.

Verder:

– Status-balk-informatie, op uiterste onder-rand: instellen via View → Statusbar. Toont bv. weergave van de tijd en frequentie onder de cursorpositie; dit kan ook via RM (rechter-muisklik) op de uiterste onder-rand, en aanvinken ‘data under cursor’. Ook bestandsgrootte en andere info is zo in te stellen.

– Verder nuttig: Onder ‘Window’ (bovenrand) kun je instellen wat je precies beneden het geluidsbeeld ziet → zet tik-box bij Tools, Level-meters, TransportControls, ZoomControls, Time, ViewControls.

– Scherpte (resolutie) van de spectrale weergave: kun je instellen. Kies Edit → Preferences; in het menu dat je dan krijgt, kies je het tab-blad met ‘Display’; bij ‘Resolution’ staat bv. 64 Bands. Kies hier 1024 of meer, om een scherper beeld te krijgen – probeer uit wat je optimaal vindt. NB. Het programma kan bij hogere waardes iets trager worden.

– Overige basis-instellingen ook bij Edit (bovenrand) →Preferences.