CNR-Clubdag

U bent welkom op de CNR-Clubdag. Voor niet-leden altijd eerst via het contactformulier op deze site contact opnemen met de voorzitter.


CNR-Clubdag voorjaar 2024: zaterdag 16 maart.

Afgelopen CNR clubdag: 16 maart 2024

NB:
1) Gelieve niet te parkeren op het gras
2) Handen schudden niet verplicht…


PROGRAMMA:
09.45 – Inloop; achterin even zelf je eerste koffie+ of thee+ ophalen…
10.00 – Welkomstwoord / programmatoelichting
– Afmeldingen / nieuwe gezichten 10.05 – Bestuursmededelingen & financieel verslag + evt. reacties
10.20 – ca. 12.15: MORGENPROGRAMMA
1) Educatief Beeld & Geluid
– door Harry Holsteijn (zie programmatoelichting A)
2) De hoogte in… levert dat klankverschillen op?
– door Martin Kwant (zie programmatoelichting B)
3) De Waddenzee en andere waterverhalen…
– door Henk & Lia van Harskamp (zie programmatoelichting C)
4) Geluiden van leden (voor zover de morgentijd het toelaat).
12.15LUNCHPAUZE… en ontmoeting; daar nemen we weer de tijd voor. (Op de achtergrond wellicht wat natuurgeluiden; mogelijk van ‘oude bekenden…’)
13.10Het fotomoment… om later terug te zien wanneer je écht oud bent.

13.15 – ca. 15.45 uur: MIDDAGPROGRAMMA
1) Nachtelijke vogeltrek over Groningen (zie programmatoelichting D)
– door gastspreker Jacob Bosma
2) Een voorstel concreet maken… (zie programmatoelichting E)
– door Frank, Martin (en Freek; nu even van afstand…)
3) Geluiden van leden…?
4) Ruisonderdrukking & Audacity…
– door Ben ter Braak; onder voorbehoud van voldoende tijd
5) Podcast van de dag… o.l.v. Benca.

15.30 (uiterlijk 15.45) – Rondvraag & sluiting

* Geluiden van tevoren opsturen?
> Dat kan handig naar Cor H., maar hoeft niet (Evt. mailadres aanvragen via de website)

Voor alle onderwerpen geldt: Alle tijden zijn bij benadering. We streven naar voldoende tijd om bijdragen na te bespreken/vragen te kunnen stellen.


Over het programma:

A. Educatief Beeld & Geluid (Harry Holsteijn)
“Ik maak mini-filmpjes voor educatieve beleving in parken (dus voor wandelroutes) in de stad Groningen met inbegrip van de vm. gemeenten Haren en Ten Boer. Zowel voor evt. toeristen als voor lokale bewoners (volwassenen en soms i.h.b. kinderen in schoolverband of gezinssituatie). In de laatste reeks daarvan (een kleine 40 films voor kinderen, plus een additionele reeks voor volwassenen) verwerkte ik ook natuurgeluiden. Soms als decor, soms als inhoudelijk onderdeel van het geheel. Enkele filmpjes – deels voor basisschooljeugd en deels voor volwassenen – zal ik laten zien. Ik zal daarbij maar beperkt iets vertellen over het toegevoegde (natuur)geluid; het gaat in mijn werk m.n. om de educatieve functie. Tips voor de geluiden bij mijn filmpjes stel ik natuurlijk wel op prijs.”

B. De hoogte in… levert dat klankverschillen op? (Martin Kwant)
“Natuurgeluid opnemen: Je handheldrecorder aanzetten, op ‘Rec.’ drukken en hup….de rest gaat vanzelf. En het digitaal is het geluid tegenwoordig altijd goed…. Of is dit te kort door de bocht? En wat is nou ‘goed’? Op de site van de CNR vind je de nodige tips. Ook niet-leden maken daar gebruik van. Eén van de twintig tips die je tegenkomt: ‘Voor minder bijgeluiden de microfoon zo laag mogelijk bij de grond houden (25-50 cm), scheelt al gauw 10 db. achtergrondgeruis.’ Dat is mooi. Of toch niet? Het is maar net wat je wilt opnemen. In mijn bijdrage gaat het over ‘de hoogte van de microfoons’. Luister… En oordeel… Hmm.”

C. De Waddenzee en andere waterverhalen… (Henk & Lia van Harskamp)
1. Langs de kust van Texel en Zeeland.
2. Springvloed op het Friese wad en wat dat voor de vogels betekent.
3. Baden… poetsen… eten en imponeren…

D. Nachtelijke vogeltrek over Groningen (Jacob Bosma)
“Nachtelijke vogeltrek bestuderen is specialistenwerk omdat de duisternis veel belemmeringen opwerpt: je kunt dat o.a. doen met behulp van radar, maar ook met behulp van de geluiden. Ik ga in mijn ‘lezing’ in op de aanleiding waarom ik ’s nachts vogelgeluiden ben gaan opnemen en geef een korte historie van deze snelgroeiende hobby. Aan de hand van veel geluidsopnames het hele vogeljaar door illustreer ik de werkwijze en gebruikte apparatuur (recorders, externe microfoon, parabool, computerprogramma’s) en laat ik zien hoe je sonogrammen interpreteert. Tevens sta ik stil bij waardevolle websites als naslagbron voor informatie. Naast verrassende waarnemingen die ik doe, ga ik ook in op het wetenschappelijk nut van deze manier van ‘vogels registreren’.
Het belooft een hele interessante lezing te worden door de innovatieve methodiek van waarnemen en de voor velen onbekende geluiden/trekroepjes die we te horen krijgen.”(Over de spreker: Jacob Bosma is sinds zijn jeugd fanatiek vogelaar met een grote passie voor trektellen en het vinden van leuke soorten in de provincie Groningen. Hij is voormalig docent Godsdienst en Biologie. Tegenwoordig is hij vooral actief als inventarisator in het veld voor agrarische natuurverenigingen.)

E. Een voorstel concreet maken… (Oorspronkelijk van Freek den Dulk; door meerderen warm ontvangen.)
“We zouden samen met een paar leden op een vogelrijke locatie wat vergelijkbare opnames kunnen maken: met of zonder Jecklin, met richtmics, met omni’s…. Evt. aangevuld met mijn parabool….”. > Mogelijkheden te over dus… maar wie gaan er mee? Waarheen? Welke dag? > Een paar voorstellen!

NB: Vergeet voor de clubdag beslist niet je KOPTELEFOON mee te nemen, alsmede de verloopplug van 3,5mm naar 6.3mm stereojack; de noodzaak zal zich aandienen!
Onze prachtige koptelefoonunits worden er beide voor klaargezet.

(Voor ‘Geluiden van leden’ geldt: Vooraf even een mailtje (over inhoud & tijd) naar info@natuurgeluid.nl wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

Namens de CNR: met natuurvriendelijke groet,
Martin Kwant, info@natuurgeluid.nl

CNR-Clubdag najaar 2024: zaterdag 9 november.

Programma nog onbekend.


De CNR-clubdag wordt in de regel twee keer per jaar gehouden in een knusse jachthut op de Veluwe. Meestal in maart en een in november. Op de clubdagen heerst meestal een informele sfeer, waarbij gezelligheid de boventoon voert. Hier brand nog een warme kachel en worden de deelnemers voorzien van koffie en vaak iets lekkers.

Hoewel het opnemen van natuurgeluiden een sterk individualistische hobby is, betekent de CNR-Clubdag voor veel leden juist een sociaal gebeuren, waarbij het elkaar ontmoeten en de podiumfunctie centraal staan.

Jaarvergadering. Van een echte jaarvergadering is niet eens sprake. De voorzitter noemt de huishoudelijke mededelingen en verwelkomt de gasten en nieuwe leden. Verenigingsbesluiten worden wel hier genomen. Ook kan de kascommissie verslag doen en aan de leden om decharge van het bestuur vragen.

Ontmoetingsplaats. De CNR-clubdag is een gezellige ontmoetingsplaats bij uitstek voor natuurgeluidsmensen en belangstellenden. Minstens twee keer per jaar zien leden elkaar en worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en worden ervaringen gedeeld. Met elkaar weet je meer en menig probleem of vraag wordt hier opgelost of beantwoord. Vaak laten we elkaar onze opname-apparatuur zien en delen onze bevindingen. Vaak hoor je hier de fijne kneepjes van het vak en technische ontwikkelingen. Ook niet-leden zijn welkom na aanmelding. Heb je vragen, of wil je een clubdag bijwonen, dan kan dat.

Podiumfunctie. Heel belangrijk is de vraag na het opnemen van natuurgeluid: Wat doe je ermee? Op de clubdag is de mogelijkheid om elkaars geluidsopnamen te laten horen en te bespreken. Je kunt je bijzondere opnamen laten horen via onze luidsprekerboxen of professionele hoofdtelefoonversterkers, en jouw enthousiasme daarover delen. Daarnaast kun je de opnamen mondeling toelichten. Naast de veelheid aan onderwerpen in de geluidsopnamen, zijn er ook diverse toepassingen van natuurgeluid die hier aan bod komen. Zo zijn er geluiden van soorten, sfeeropnamen, natuurgeluid in muziek, natuurfilms, diashows met natuurgeluid en podcasts. Er is volop mogelijkheid om inspiratie op te doen aan onderwerpen om de hobby natuurgeluid opnemen uit te breiden of te verdiepen.

Gastspreker. Het streven is om minimaal een keer per jaar een gastspreker uit te nodigen die een presentatie verzorgt met natuurgeluid, opnametechniek of geluidsopname-apparatuur als onderwerp. De afgelopen jaren kwamen toonaangevende namen bij ons vertellen over o.a. de Xeno-Canto geluidensite, nachttrek-opnamen van vogels en het wereldwijd opnemen van vogelsoorten.

Kom ook naar de CNR-Clubdag – Onze slogan:

“Het is hier reuze gezellig!”