CNR-Clubdag

U bent welkom op de CNR-Clubdag. Voor niet-leden altijd eerst via het contactformulier op deze site contact opnemen met de voorzitter.

CNR-Clubdag voorjaar 2024: zaterdag 16 maart.

CNR-Clubdag najaar 2024: zaterdag 9 november.


De CNR-clubdag wordt in de regel twee keer per jaar gehouden in een knusse jachthut op de Veluwe. Meestal in maart en een in november. Op de clubdagen heerst meestal een informele sfeer, waarbij gezelligheid de boventoon voert. Hier brand nog een warme kachel en worden de deelnemers voorzien van koffie en vaak iets lekkers.

Hoewel het opnemen van natuurgeluiden een sterk individualistische hobby is, betekent de CNR-Clubdag voor veel leden juist een sociaal gebeuren, waarbij het elkaar ontmoeten en de podiumfunctie centraal staan.

Jaarvergadering. Van een echte jaarvergadering is niet eens sprake. De voorzitter noemt de huishoudelijke mededelingen en verwelkomt de gasten en nieuwe leden. Verenigingsbesluiten worden wel hier genomen. Ook kan de kascommissie verslag doen en aan de leden om decharge van het bestuur vragen.

Ontmoetingsplaats. De CNR-clubdag is een gezellige ontmoetingsplaats bij uitstek voor natuurgeluidsmensen en belangstellenden. Minstens twee keer per jaar zien leden elkaar en worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en worden ervaringen gedeeld. Met elkaar weet je meer en menig probleem of vraag wordt hier opgelost of beantwoord. Vaak laten we elkaar onze opname-apparatuur zien en delen onze bevindingen. Vaak hoor je hier de fijne kneepjes van het vak en technische ontwikkelingen. Ook niet-leden zijn welkom na aanmelding. Heb je vragen, of wil je een clubdag bijwonen, dan kan dat.

Podiumfunctie. Heel belangrijk is de vraag na het opnemen van natuurgeluid: Wat doe je ermee? Op de clubdag is de mogelijkheid om elkaars geluidsopnamen te laten horen en te bespreken. Je kunt je bijzondere opnamen laten horen via onze luidsprekerboxen of professionele hoofdtelefoonversterkers, en jouw enthousiasme daarover delen. Daarnaast kun je de opnamen mondeling toelichten. Naast de veelheid aan onderwerpen in de geluidsopnamen, zijn er ook diverse toepassingen van natuurgeluid die hier aan bod komen. Zo zijn er geluiden van soorten, sfeeropnamen, natuurgeluid in muziek, natuurfilms, diashows met natuurgeluid en podcasts. Er is volop mogelijkheid om inspiratie op te doen aan onderwerpen om de hobby natuurgeluid opnemen uit te breiden of te verdiepen.

Gastspreker. Het streven is om minimaal een keer per jaar een gastspreker uit te nodigen die een presentatie verzorgt met natuurgeluid, opnametechniek of geluidsopname-apparatuur als onderwerp. De afgelopen jaren kwamen toonaangevende namen bij ons vertellen over o.a. de Xeno-Canto geluidensite, nachttrek-opnamen van vogels en het wereldwijd opnemen van vogelsoorten.

Kom ook naar de CNR-Clubdag – Onze slogan:

“Het is hier reuze gezellig!”