Action for Swifts

Op de nieuwe website van de CNR staat ook een bezoekersteller van Statcounter. Al in de eerste weken dat de website in de lucht was, bleken er verbazingwekkend veel bezoekers uit Engeland naar onze Nederlandstalige website te komen. Wat zochten ze daar? Het bleek dat er gezocht werd naar een inmiddels niet meer bestaande link naar een specifieke oude geluidsopname op de vorige CNR-website: Het geluid van de gierzwaluw!

Hoewel het eigenlijk niet is toegestaan om zonder overleg geluiden van onze website te gebruiken, is de toepassing waarvoor naar deze geluidsopname wordt verwezen wel heel bijzonder.

Foto: Wikipedia-Paweł Kuźniar CC 3.0, Gierzwaluw

De verwijzing is afkomstig van een Britse website die gaat over de bescherming van gierzwaluwen: “Action for Swifts.” Daarop wordt uitgebreid ingegaan wat men kan doen om de gierzwaluwen te helpen. Overal waar isolatie in woningen wordt toegepast komen nestplaatsen van gierzwaluwen in de knel. Diverse vormen van nestkasten en handleidingen komen aan bod, en ook holle neststenen die in gebouwen kunnen worden toegepast. Om vervolgens de gierzwaluwen naar deze kunstmatige nestplaatsen te lokken, wordt het geluid afgespeeld.

Deze bijzondere toepassing van natuurgeluid om vogels te helpen aan nestplaatsen, is anders dan het lokken om vogels te vangen of ze te verstoren, niet onwenselijk; mits verstandig toegepast.

Daarvoor hebben de Engelsen een ingenieus systeem om het geluid af te spelen dat is samengesteld uit modules. Dit “Attraction Call Systems for Swifts” bestaat uit een zonnepaneel, een omvormer, een accu, een tijdklok en een mp3-speler met een luidspreker. Hetzelfde principe wordt in Nederland ook toegepast in z.g. “zwaluwtillen of -torens” voor huiszwaluwen. Voor deze unieke toepassing is dit Nederlandse gierzwaluwgeluid weer online gezet.

Lees meer op de website van het BritseAction for Swifts.”

Bron: CNR Club voor Natuurgeluiden Registratie 5 mei 2023