Aanmelden

aanmelden als lid

Iedereen die graag natuurgeluiden wil opnemen of al opneemt kan lid worden. Ook als je niet zo direct warm loopt om zelf natuurgeluiden te gaan opnemen maar wel voldoende belangstelling hebt voor wat er in onze club zoal gebeurt, ben je als lid van harte welkom. Dit geldt zowel voor amateurs als professionals.

We gaan er dan wel vanuit dat je instemt met onze uitgangspunten; zie de pagina’s ‘CNR’, ‘Opnemen’, ‘Privacybeleid’ en vooral de artikelen 9 en 10 van ons CNR-reglement.

De contributie is momenteel € 17,50 per jaar. Huisgenoten betalen gezamenlijk € 25,00.

Bij uw aanmelding wordt u daarboven eenmalig een inschrijfgeld gevraagd van € 7,50.

Als je lid wilt worden meldt je aan aan via ons contactformulier met je naam, mailadres, adres, en telefoonnummer. Je krijgt dan van ons een welkomstpakket met verdere informatie. Je bent dan lid zodra je contributie en inschrijfgeld door de penningmeester is ontvangen.

Opzegging van het lidmaatschap geschied door uw melding daarvan via het contactformulier.

Wil je eerst iets meer weten over de club, bijvoorbeeld eerst één van onze bijeenkomsten meemaken? Je kunt je opgeven voor een van onze clubdagen via het contactformulier.

Donaties behoren ook tot de mogelijkheden om de vereniging financieel te steunen en waardering te laten blijken voor onze activiteiten. Neem voor meer informatie via het contactformulier contact met ons op. 

Het rekeningnummer van de vereniging is:

IBAN-rekeningnummer: NL78 INGB 0003 6388 32

t.n.v. Club voor Natuurgeluiden Registratie CNR, Lichtenvoorde