CNR-logo

Meer over [ de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

 

Start
web-wijzigingen
sitemap
international page

 

Voor onze jubileum CD klik hier.

Website

Op deze webpagina's willen wij u niet alleen meer vertellen over de CNR, onze club. Maar vooral ook over natuurgeluiden in het algemeen, over de verstoringen in onze geluidswereld (milieu) en over het horen & luisteren in de natuur. En dat hopen we dan te bereiken door u niet alleen tekst te laten lezen en enkele plaatjes te laten zien, maar vooral ook door u gewoon te laten luisteren.

We streven er naar om deze site regelmatig bij te werken. Ook hopen we in staat te zijn om hier pagina's aan toe te voegen met meer specifieke informatie over bijvoorbeeld natuur(-geluiden) in de muziek (o.a. klassiek en new-age), muziek die geïnspireerd is door de geluiden in de natuur en over het luisteren en opnemen in de verschillende seizoenen.

Om zowel de navigatie als de informatie voor u gemakkelijker toegankelijk te maken is de site verdeeld in zes afzonderlijk hoofdgroepen, ieder met enkele tot meerdere pagina's. In principe openen deze pagina's zich steeds in hetzelfde browser-venster. Alleen externe links openen zich in een nieuw browser-venster. Een en ander is echter wel afhankelijk van uw persoonlijke instellingen.

COPYRIGHT FOTO'S EN GELUIDEN 

Behalve enkele foto's gemaakt op de bijeenkomsten van de club en foto's van leden maken we hier ook dankbaar gebruik van een aantal schetsen en aquarellen van onze Nestor, Jan Ivangh. Het copyright van alle illustraties blijft berusten bij de oorspronkelijke makers. Hetzelfde geldt voor de aangeboden (geluid-)opnamen. 

Daarnaast worden (gratis* te gebruiken) foto's met een lage resolutie van Wikpedia en Saxifraga gebruikt. (* gebruik toegestaan met bronvermelding). Daar waar dit het geval is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

taal & toegankelijkheid

Natuurgeluiden opnemen is niet alleen een hobby, maar voor velen ook een beroep. En dan bedoelen we vooral het wetenschappelijk onderzoek, want het lijkt er niet op dat er mensen zijn die met de opnamen zelf rijk worden (zijn die er wel?). Het aantal professionals is zelfs vele malen groter dan het aantal hobbyisten, toch gauw een factor 10, waarschijnlijk zelfs hoger. 
Dit betekent dat er zeer veel informatie in het Engels is. Het WorldWideWeb is voor beiden, hobbyist en professional, van onschatbare waarde. 
Onze website is van twee kanten toegankelijk gemaakt, zowel voor Nederlandstaligen als Engels lezenden. Naar onze visie kunnen sommige begrippen ook beter niet vertaald worden. Dit betekent dat op sommige pagina's beide talen door elkaar worden gebruikt. 
Met het oog op de doelstellingen van de club en het feit dat er al zeer veel informatie in het Engels is - zie o.a. onze weblinks page - leggen we het zwaartepunt hier, in  deze website, toch vooral op het aanspreken van de Nederlandse en Vlaamse bezoekers. Zie voor een totaal overzicht onze sitemap. For other languages: use our url in Google Translate. (CNR is not responsible for translation by computer).

weergave geluiden

Voor het beluisteren van de door ons aangeboden geluidsopnamen heeft u een geschikte MP3 Audio player nodig. We hebben in 2003 toch gekozen voor het MP3 audio bestandsformaat omdat dit momenteel het meest algemeen geaccepteerde type is dat opnamen van ongeveer één minuut ten gehore kan brengen met acceptabele download-tijden én kwaliteit! Voor betere kwaliteit zouden we meer ruimte op de server nodig hebben. Om over langere opnamen nog maar niet te spreken.
Met dit korte geluidje kunt u nu even testen of alles naar behoren werkt. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de pagina's met onze geluidsopnamen, de audio-links en met diverse web-links.

 

web analytics
 

Page Update: 01-02-2021 «·» © CNR/fw