CNR-logo

Meer over de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

 

Start
Terug

 
Rombout de Wijs Ė actief lid sinds 2003 / Overleden 15 maart 2013.
Eigen site: vleer.tk (Webmaster CNR: Deze website en alle onderliggende pagina's van Rombout zijn sinds 14 januari 2017 offline omdat zijn webhost deze dienst niet meer aanbiedt).
interessegebieden:
geluiden van wilde fauna: vooral (broed)vogels, maar ook amfibieŽn, sprinkhanen, vleermuizen, andere zoogdieren
ik beperk mij vooral tot het Gooi en de Vechtstreek, waar ik woon
sfeeropnamen: moeras, bos, duinen, later misschien ook kerkklokken
 
    voorbeeld-opnames:  
  1. Kneu (Carduelis cannabina)
Al een paar jaar probeer ik Kneuen op te nemen. Op 16 mei 2010 lukte dat eindelijk op de Hoorneboegse Heide. Ik vind het fantastische zangers, waar geen Kanarie aan kan tippen

 
2. Kwartel (Coturnix coturnix)
Op 2 mei 2011 op vakantie in de Extremadura, Spanje, kon ik deze Kwartel opnemen. Hij zat niet ver van de auto in een stuk berm van een landweggetje. Op de achtergrond zongen Zwarte Spreeuw, Grauwe Gors en nog meer van de daar voorkomende soorten. Ook wat geloei van koeien natuurlijk.

    3. Rugstreeppad en Veenmol (Bufo calamita en Gryllotalpa gryllotalpa)
In de nacht van 23 op 24 mei 2010 probeerde ik  Rugstreeppadden op te nemen bij de Egelshoek (Loosdrecht). Nu eens met de OKM II stereo-microfoons in een oude parabool van een voormalige straalkachel. Hierbij het resultaat. Leuk was dat daar ook diverse Veenmollen zaten, die een geluid maken dat oppervlakkig op dat van Rugstreeppadden lijkt. Het geluid van Veenmollen is echter continu van klank, terwijl dat van Rugstreeppadden ritmisch is. Alleen kan een ver koortje van Rugstrepen continu lijken, zodat men zich soms toch vergist. Vooral aan het einde van deze opname, als de padden zwijgen, kan je de Veenmollen zachtjes horen.

 
    4. Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)
Eťn van mijn absoluut favoriete zangers is de Bosrietzanger. Dit exemplaar zong op 12 juni 2009 's nachts in de bufferzone van het Naardermeer bij de Keverdijk. De zang van deze soort is fascinerend omdat deze volledig bestaat uit een aaneenschakeling van imitaties van andere soorten, zowel uit het broedgebied bij ons als uit het wintergebied in Afrika. De manier waarop hij deze aaneenrijgt onderscheidt hem echter van alle andere imitators. In dit fragment van ruim 2 minuten hoor je imitaties van o.a. Merel, Boerenzwaluw, Putter, Bijeneter, Huiszwaluw en nog vele anderen. Op de achtergrond een Sprinkhaanzanger en vele Meerkikkers, die wat raar klinken vanwege de zware filtering om het verkeerslawaai weg te krijgen.

 
5. Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)
In de nacht van 26 april 2009 zongen 2 Nachtegalen langs het Googpad bij Nederhorst den Berg, die zich mooi lieten beluisteren. Hier het meest westelijke exemplaar, dat zong in het gezelschap van een Veenmol en een Sprinkhaanzanger, een aardig trio. Op de achtergrond is soms de tweede Nachtegaal te horen. Gelukkig kon ik het verkeer en een disco-dreun aardig wegfilteren. Het begint erop te lijken dat deze soort toch weer vaste grond onder de voeten krijgt in de Vechtstreek na jaren van afwezigheid. Een heerlijk geluid!

    6. Griend    Op 21 april 2010 was ik zo fortuinlijk om een bezoek aan het vogeleiland Griend te mogen brengen. Het was een bezoek van slechts een paar uur, maar ik wilde toch proberen om een geluidsopname te maken, om iets van de sfeer te kunnen vastleggen. Ik deed dat door mijn Marantz recordertje, die twee ingebouwde microfoons heeft, ergens neer te leggen naast een van de kokmeeuw-kolonies. Omdat er juist die dag een flinke storm stond, heb ik het geheel in een windkap (zeppelin-model) gestopt. Maar vanwege de windrichting moest dat dan wel met de microfoons niet naar de lucht gericht, maar juist naar de vegetatie. Je hoort de vogels dan ook wat minder goed dan mijn bedoeling was en vooral de wind wel door de vegetatie gieren. Toch is er nog van alles te horen in dit stuk van 4 minuten, zoals kokmeeuwen, graspiepers en grote sterns.

 
apparatuur
  waterval

Sinds 1981 neem ik vogelgeluiden op. Dit gebeurde aanvankelijk met tamelijk eenvoudige middelen (simpele dynamische microfoons, cassette recorder), maar sinds 2003 met een goede richtmicrofoon (Sennheiser ME67) en digitale cassette recorder ( Philips DCC-170). Sommige stereo-opnames zijn gemaakt met Soundman OKM II microfoons. Sinds 2008 gebruik ik een Marantz PMD 620 geheugenkaart- recorder. De meeste opnames zijn slechts licht bewerkt, met name zijn veel lage stoorgeluiden van allerlei vormen van verkeer weggefilterd.

 
    toepassing van de opnamen:

Van mijn oudere opnames heb ik enkele CD's gemaakt, die ik zelf uitgeef. Over enige tijd zal daar nog een serie aan worden toegevoegd betreffende recente opnames uit Gooi en Vechtstreek. Op zich heb ik daar nu al genoeg materiaal voor, maar mij ontbreekt de tijd om die al op korte termijn uit te geven. Voor nadere informatie, ook over de beschikbaarheid van mijn opnames en een overzicht daarvan, kijk op mijn site bij Gooise Geluiden.

Daarnaast heb ik bijdragen geleverd aan: "Beautiful bird songs from around the world" (British Library 2008), "20 jaar CNR" (Jubileum CD 2008), een CD met geluiden bij "De amfibieŽn en reptielen van Nederland" van Ravon (Odť 2009) en bij de dubbel CD "Vogel top 100" van Vara's Vroege Vogels (Meeuwsen 2009).

contact: 

Zie mijn site: vleer.tk  

Bijgewerkt 19 april 2013

(Webmaster CNR: De website vleer.tk en alle onderliggende pagina's van Rombout zijn sinds 14 januari 2017 offline omdat de webhost deze dienst niet meer aanbiedt. sommige pagina's zijn nog te vinden op het historisch internetPUBLICATIES VAN ROMBOUT STAAN HIER)

De geluidsopnamen van Rombout de Wijs zijn opgenomen in de collectie van "British Library Sound Archive".

Veel van zijn geluiden zijn te beluisteren op Waarneming.nl,

en op Xeno-canto.org

 

 

 

Page Update: 28-12-2020 ę∑Ľ © CNR/fw