CNR-logo

de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

leuke nieuwtjes

 

Start
Terug

 

 

 

 

Natuurgeluiden en geluidsopnameapparatuur in het nieuws en de media.

 

Ruim 350 zingende vogels in je hand met de app Birdsounds Europe

Al weken kondigen de vogels de lente aan. Met wat minder ervaring in ‘vogelen’ zou je het zomaar missen. De nieuwe app BirdSounds Europe, samengesteld door natuurgeluidenexpert Henk Meeuwsen, biedt uitkomst. De app is een uniek verzamelwerk met 1314 geluidsfragmenten van in totaal 356 Europese vogelsoorten. Die zijn niet alleen zingend te horen, maar vaak ook alarmerend, of op allerlei manieren roepend om contact, aandacht, seks of voer. Daarmee is de app een ideaal hulpmiddel voor iedereen die zich weleens afvraagt welke vogel hij hoort en wat de boodschap is. Met o.a. geluidsopnamen van CNR-leden Lees meer.

    

Afbeeldingen  BirdingApps.com

Afbeelding  Google Play

Bron: Henk Meeuwsen/ BirdingApps.com/ Vogelgeluiden.nl/ Google Play

 

Koekoek herkent zang van buren

Mannelijke koekoeken herkennen hun naaste buren aan hun gezang, zo blijkt uit een nieuwe studie. Als de vogels de roep horen van soortgenoten die niet in hun buurt leven, reageren ze agressief. Geluiden van koekoeken uit hun eigen territorium beantwoorden ze met toleranter gedrag. Lees meer.

Foto Saxifraga Mark Zekhuis

Bron: Nu.nl/ Animal behavior 13 maart 2017

 

Veldgids vogelzang

Na 13 maanden bijna non-stop werken verschijnt dan nu de Veldgids Vogelzang van ons CNR-lid: Dick de Vos.

 

Afbeelding KNNV uitgeverij

Bij het boek hoort een gratis app gemaakt voor zowel Android als Iphone, gemaakt door Henk Meeuwsen, met ook veel geluiden van CNR-leden. 

Afbeeldingen Google Play

Dick de Vos en Henk Meeuwsen waren te gast bij het Vara radioprogramma Vroege Vogels om het resultaat van deze bijzondere samenwerking toe te lichten. Lees meer en beluister het radiofragment.

Bron: Dick de Vos/ Vroege Vogels/ Google Play/ KNNV-uitgeverij maart 2017 

 

Kabaal van de kwabaal

Midden in de winter, wanneer het water op zijn koudst is, is de kwabaal in paaistemming. En dat laat de hij luid en duidelijk horen. Om elkaar te kunnen vinden maken ze namelijk geluiden. Afgelopen winter gingen onderzoekers van RAVON gewapend met een onderwatermicrofoon op zoek naar het geluid van de kwabaal. Met succes! Op sommige nachten was het geluid de meest luide klank onderwater. Lees meer.

Afbeelding Wikipedia

Bron: Nature Today/ Ravon 7 maart 2017

 

Bosuilentijd

Februari is een goede tijd om Bosuilen te horen. De zangactiviteit leeft in het najaar op, bereikt een piek tussen februari en half april, en dooft dan weer tijdelijk uit. Rustige en droge avonden zijn in theorie het meest geschikt om te gaan luisteren, maar de zangactiviteit wisselt sterk per avond. Bij het oude Sovon-kantoor op de Nijmeegse stuwwal, belegerd door Bosuil-territoria, was het op sommige ogenschijnlijk gunstige avonden een kakafonie, op andere echter merkwaardig rustig. Lees meer.

Foto: Saxifraga Martin Mollet

Bron: SOVON 8 februari 2017

 

Zeldzame kwabaal en zijn bijzondere geluid

Als het water nog koud genoeg is gaat de zeldzame kwabaal paaien. De illustere vis waarover weinig bekend is maakt op dat moment een vreemd geluid. Met enkele onderwatermicrofoons wordt dit geluid opgenomen in de Vinkeveense plassen. Lees meer.

Foto: wikipedia cc 3.0 Achim R. Schloeffel

Bron: Vara Vroege Vogels 17 januari 2017

 

Verschillende trends bij vroege voorjaarvogels

De drie Natuurkalendervogels die zich als eerste in het jaar laten horen, blijken verschillende trends te laten zien in de tijd. De roffel van de grote bonte specht liet zich de afgelopen vijf jaar bijna drie weken eerder horen dan in het begin van deze eeuw. De zanglijster liet zich juist 9 dagen later horen. De vink laat totaal geen verandering zien in de afgelopen 16 jaar. Lees meer.

Foto: Saxifraga Jan van der Straaten

 

Bron: Nature Today/ natuurkalender, Wageningen University 11 februari 2017

 

De roep van de koekoek verstomt

Zijn galmende 'koekoek' is steeds minder vaak te horen. De koekoek neemt al tientallen jaren af in Nederland. Daarom hebben Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland 2017 uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek. We willen achterhalen waarom het zo slecht gaat met de koekoek. Daarom gaan we op zoek naar de juiste maatregelen om het tij te keren. Ook jij kan helpen de koekoek te behouden. Lees meer.

Foto Saxifraga Rik Kruit

Bron Nature Today/ SOVON 17 januari 2017

 

Klanken van bavianen tonen gelijkenissen met spraak van mensen

Bavianen blijken geluiden te maken die vergelijkbaar zijn met de uitspraken van klinkers in de menselijke taal. De ontdekking zou kunnen duiden op de ontwikkeling van de menselijke spraak, al miljoenen jaren geleden. Lees meer.

Foto: wikipedia cc 2.5

Bron: Nu.nl 12 januari 2017

 

Vleermuisgeluiden geluiden bevatten schat aan waarneembare informatie

Onderzoekers  van de Universiteit van Tel Aviv en  zo'n 15.000 vleermuisgeluiden  en de doelstellingen en de context van de vleermuis gesprekken. Lees meer

Foto: wikipedia cc 3.0 Latorilla

Bron: Science Daily 27 december 2016

 

Voor vogels is de jaarwisseling geen feest

Vuurwerk dat rond Oud en Nieuw wordt afgestoken, schrikt miljoenen vogels op. Bijvoorbeeld watervogels, waarvan er tijdens Oud en Nieuw meer dan twee miljoen aanwezig zijn in ons land, reageren sterk op vuurwerk. Hoe heftig de reactie van vogels kan zijn, toont bijvoorbeeld de weerradar in De Bilt. Lees meer.

Foto: wikipedia cc 3.0 Frank Vincentz

Bron: Nature Today 27 decmber 2016

 

Roodborst zingt toontje lager in de stad

Uit onderzoek van de universiteit van Southampton blijkt dat de zang en het gedrag van de roodborst wordt beïnvloed door licht en geluid. Lees meer.

Foto: wikipedia cc 3.0 Scott wieman

Bron: Nature Today 20 december 2016

 

Winterse tjiftjaffen wie hoort ze?

De zachte winters van de afgelopen jaren boden prima omstandigheden voor de winterse tjiftjaf. De temperaturen bleven redelijk hoog en voor een insecteneter als de tjiftjaf is dat gunstig. Uit de voorlopige winterkaart van de Vogelatlas blijkt dan ook dat de soort lokaal een redelijk algemene overwinteraar kan zijn. Vooral in loofbos op kleigrond worden weleens tjiftjaffen gezien of gehoord. Lees meer.

Foto Saxifraga Luc Hoogenstein

Bron: Nature Today 9 december 2016

 

Vogelzang in de herfst

Terwijl het in de zomer lijkt alsof alle zangvogels zijn verdwenen laten sommige soorten de laatste tijd weer van zich horen. Het zijn de vogels die niet wegtrekken naar het zuiden, maar wel hun territorium blijven verdedigen. Lees meer en beluister het radiofragment.

Foto Saxifraga: Jan Nijendijk

Bron: Vara Vroege Vogels 28 oktober 2016

 

Studio Bruinvis in de lucht

Na anderhalf jaar is het eindelijk mogelijk om bruinvissen te horen in de Oosterschelde. Met behulp van hydrofoons aan een boei en een geluidsinstallatie op het havenhoofd van Zierikzee worden passerende bruinvissen hoorbaar gemaakt. Studio Bruinvis is uniek in de wereld. Lees verder en beluister het radiofragment.

Foto: Wikipedia cc 4.0 Marcus Wernicke

Bron: Vara Vroege Vogels 28 oktober 2016

 

Om alle soorten te herkennen gebruiken trektellers niet alleen het verenkleed, maar ook roep, silhouet en manier van vliegen.

In oktober piekt de vogeltrek. Ganzen, kieviten, goudplevieren, buizerds en veel andere trekvogels kun je in groten getale zien. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt. Spreeuwen, vinken, keepen, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk doortrekken. En altijd kans op leuke soorten en zeldzaamheden als beflijsters, strandleeuweriken, kruisbekken, grote gele kwikstaarten of klapeksters. Lees meer.

Foto: Wikipedia cc 2.5, Thermos

Bron: Nature Today 27 september 2016

 

Spinnen hebben verrassend goed gehoor

Spinnen hebben een verrassend goed gehoor, zo blijkt uit een nieuwe studie. De dieren kunnen met de haartjes op hun poten vibraties opvangen tot op een afstand van vijf meter. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. Tot nu toe werd aangenomen dat spinnen alleen geluiden op enkele centimeters afstand konden horen. Lees meer.

Foto Saxifraga: Ab H. Baas

Bron: Nu.nl 20 oktober 2016

 

Hebben vleermuizen last van geluidsverstoring?

Vleermuizen in Nederland gebruiken hun gehoor om zich te oriënteren in het landschap en om prooien te ontdekken en vangen. Het is dus belangrijk dat de geluiden van de prooien goed te horen zijn en niet verstoord worden door andere geluiden. Lees meer.

Foto Saxifraga: Mark Zekhuis

Bron: Nature Today/ Zoogdierenvereniging 16 september 2016

 

Hoe wordt het geluid in een natuurfilm gemaakt?

Het geluid bij natuurfilms bestaat voor een deel uit geluidsopnamen die in de natuur worden opgenomen en voor een deel uit geluiden die in een studio worden nagemaakt. Dit heet foley. Daarnaast natuurlijk muziek. Natuurgeluidsman Chris Watson legt uit. Lees meer en bekijk de filmfragmenten.

Afbeelding: Wikipedia

Bron: BBC 29 mei 2016

 

Zebravinken zingen het weerbericht voor ongeboren kuikens

Zebravinken zingen voor hun eieren dagelijks een weerbericht. Met hun lied waarschuwen de ouders hun ongeboren jongen om niet te snel te groeien, vanwege de warmte. Lees meer.

Foto: Wikipedia cc 2.0, Keith Gerstung

Bron: Nu.nl 19 augustus 2016

 

Zelf gehoord: bevergeluid en foto's

CNR-voorzitter Cor Huijgens nam het het natuurgeluid van deze week op en maakte ook nog mooie foto's.

Lees meer en beluister het radiofragment.

Foto: Wikipedia cc 3.0, Per Harald olsen

Bron: Vara Vroege Vogels 29 juli 2016

 

Zingende Fluiters: wat tel je eigenlijk?

Houvast bij het bepalen van de broedstatus van een Fluiter is het geluid dat hij produceert.

Volle zang: de bekende versnellende triller, uitmondend in een pruttelend slot en vaak vergezeld van een baltsvluchtje. Ongepaarde man.
Kortzang: een korte, eentonige triller zonder pruttelslot en baltsvlucht. Gepaarde man.
Goudvinkachtig eentonig 'pju' roepje. Vogel met nest (kan man of vrouw zijn).

Lees meer.

Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis

Bron: SOVON 28 juli 2016

 

Kwartelkoning rukt op naar de stad 

Dit jaar zijn voor het eerst aan de westkant van Utrecht, midden op een bedrijventerrein langs de snelweg A2, twee kwartelkoningen aangetroffen. De mannetjes laten in het broedseizoen goed van zich horen. Ze maken een geluid alsof iemand met een duim over een kam strijkt. Lees meer.

Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis

Bron: Vara Vroege Vogels 1 juli 2016

 

Interview met natuurgeluidsman Olivier Nijs: "Verborgen klanken" 

"Ken je dat geluid van de wind in een dennenbos? Dat klinkt zo anders als wind in een loofbomenbos. Vooral in de hoge toppen van grove dennen speelt de wind als een bal tussen de kruinen." Lees meer in Puur Natuur, zomer 2016.

Foto: Wikimedia commons CC 2.0, ancientsword

Bron: Puur Natuur/ Natuurmonumenten

 

Grasparkieten begrijpen grammatica van klanken

Grasparkieten begrijpen in tegenstelling tot andere zangvogels de grammatica van klanken. Als de parkieten onbekende klanken horen, focussen ze zich vooral op de volgorde van de verschillende tonen. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC 2.0, Jerry Tillery

Bron: Nu.nl/ New Scientist 21 juni 2016

 

Kom mee naar buiten allemaal dan horen wij ….

Bijna iedereen weet dan dat het gaat over de wielewaal. Het is een echte zomervogel. Wielewalen komen terug uit tropisch Afrika in mei en vertrekken weer in juli en augustus. Op dit moment is het karakteristieke ‘dudeljo’ te horen. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC 3.0, Dixi

Bron: Nature Today/ SOVON 10 juni 2016

 

Op zoek naar de mysterieuze kwartelkoning

Kwartelkoningen roepen voornamelijk nachts. De monotone, raspende ‘çrex…crex’ roep van het mannetje is soms tot op een kilometer te horen en kan de hele nacht doorgaan. Als een vrouwtje is gelokt, wordt het roepen minder frequent. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC 2.0, Rachel Davies

Bron: Nature Today 28 mei 2016

 

Geluid van snelwegen verstoort communicatie van vogels

De communicatie van vogels kan ernstig worden verstoord door autogeluiden rondom snelwegen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Vogels kunnen de alarmsignalen waarmee ze elkaar waarschuwen voor roofdieren vaak niet horen in de buurt van autowegen waar verkeer overheen raast. Daardoor lopen de dieren in deze gebieden waarschijnlijk meer risico te worden opgegeten door bijvoorbeeld een havik of een uil. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC 3.0, Basar

Bron: Nu.nl 18 april 2016

 

Vroege vogels zingen niet voor niets zo vroeg

Afgelopen zondag 1 mei was het Dawn Chorus Day 2016, dat live werd uitgezonden door Vroege Vogels op NPO Radio 1, van drie uur ’s nachts tot zeven uur in de ochtend. Vanuit verschillende landen kon het ochtendkoor van vogelzang worden beluisterd, dat rond zonsopgang het hoogtepunt bereikt. Waarom zingen de meeste vogels zo vroeg? Lees meer en beluister de radiouitzending.

Foto: Saxifraga, Bart Vastenhouw

Bron: Nature Today/ Vogelbescherming/ Vara Vroege Vogels 3 mei 2016

 

Breedbekken zingen met hun vleugels

Breedbekken, een Afrikaans geslacht zangvogels (Smithornis), maken een mechanisch geluid met hun vleugels. Onderzoekers hebben onderzocht hoe dit geluid wordt gemaakt. Lees meer.

Bron: Journal of Experimental Biology 1 april 2016

 

'Dolfijnen gebruiken taal bij oplossen problemen'

Dolfijnen lijken een eigen taal te gebruiken bij het oplossen van problemen, zo blijkt uit een nieuwe studie.  Lees meer.

Foto: Wikimedia commons 

Bron: Nu.nl 18 april 2016

 

Nieuwe software herkent vleermuizen aan geluid

Wetenschappers hebben een computerprogramma ontwikkeld dat vleermuizen kan herkennen aan de hand van de kreten die de dieren uitslaan. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons 

Bron: Nu.nl 14 april 2016

 

Zelf gehoord

De Vara is voor het radioprogramma Vroege Vogels, zondagochtend van 07.00 tot 10.00 uur op Radio 1, op zoek naar jullie zelf opgenomen natuurgeluid! Het geluid van de week, passend bij de tijd van het jaar. Dat kan bijvoorbeeld in deze tijd van het jaar het geluid van kramsvogels zijn, die massaal neerstrijken op de meidoorn om de bessen te eten, of een voorbijtrekkend groepje twitterende puttertjes of sijsjes. De roep van een bosuil, maar ook het geritsel van muizen, of het geluid van een storm in het bos. Een smartphone is afdoende. Lees meer en stuur je geluidsopname!

Bron: Vara Vroege Vogels:  maart 2016

 

Ambio

Ook voor smartphone en tablet is er nu een app waarmee natuur- en sfeergeluid kan worden gegenereerd. Met de app Ambio creeër je je eigen rustgevende achtergrondgeluid, om een gezellige sfeer in huis te krijgen of om rustig bij weg te dromen. Je kunt een voorgekauwde mix selecteren, zoals een tropisch regenwoud, treinreis, boerderij, regen in het bos of een van de vele andere. Maar je kunt hem ook zelf samenstellen op basis van losse geluiden (een knisperend kampvuur, gekwaak van kikkers, klokkenspel en veel meer). (Voor pc bestaat overigens al jaren het programma Atmosphere de Luxe). Lees meer.

Bron: ComputerTotaal 13 maart 2016

 

Bonobo's onthouden stem van soortgenoten jarenlang

De bonobo, de diersoort dat het dichtst bij de mens staat, kan stemmen van soortgenoten die ze jaren niet hebben gezien, onthouden en herkennen. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Ltchears

Bron: Nu.nl 8 maart 2016

 

Regen en stijgende temperaturen: Merels vinden het heerlijk

Wie zich momenteel in de ochtend- of avondschemer in een groene wijk of gevarieerd boslandschap bevindt, kan getracteerd worden op een uitbundig vogelconcert. Wel een met maar weinig deelnemers, voornamelijk Merel, Zanglijster en Roodborst. Lees meer.

Foto: IVN Gooi en Vechtstreek

Bron: SOVON 25 maart 2016

 

Reuzenpanda's kunnen meer horen dan mensen.

Wetenschappers hebben ontdekt dat reuzenpanda's ook tot ver in het ultrasoon kunnen horen. Omdat de dieren vocaal communiceren kunnen menselijke stoorgeluiden nabij het leefgebied misschien verstorend werken. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 J. Patrick Fischer

Bron: Science Daily 22 maart 2016

 

De boomleeuwerik zingend in fladdervlucht

In deze tijd van het jaar zingen Boomleeuweriken voornamelijk in een vleermuisachtige fladdervlucht; een heerlijk gezicht! De vogels bestrijken in grote cirkels hun geclaimde gebied, of hangen erboven met veel gefladder tegen de wind in. Lees meer.

Foto: Saxifraga, Kees van Berkel

Bron: SOVON 14 maart 2016

 

Japanse koolmees heeft eigen complexe taal

De Japanse koolmees maakt gebruik van complexe signalen om te communiceren met zijn soortgenoten.  Een dergelijk gebruik van 'zinsbouw' 'werd voorheen alleen aan mensen toegeschreven. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Alpsdake

Bron: Nu.nl 8 maart 2016

 

'Diepste plek in oceaan is verrassend lawaaiig'

In de 11 kilometer diepe kloof ten oosten van de eilandengroep Marianen in de Grote Oceaan zijn regelmatig geluiden van aardbevingen, tyfonen en walvissen te horen. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Wallace

Bron: Nu.nl 6 maart 2016

 

Wetenschappers brengen dialecten van walvissen in kaart

Duitse wetenschappers hebben speciale software ontwikkeld om de dialecten van walvissen in kaart te brengen. Het computerprogramma analyseert alle verschillende toonhoogtes van het gezang waarmee groepen walvissen communiceren. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Whit Welles

Bron: Nu.nl 2 maart 2016

 

Gorilla's 'zingen' bij het eten

Mannelijke gorilla's lijken te zingen als ze voedsel nuttigen. De dieren stoten langgerekte lage tonen uit, of maken een serie korte hoge geluiden tijdens het eten. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC2.5 Pierre Fidenci

Bron: Nu.nl 25 februari 2016

 

Bosuilen nu overal te horen

Ze komen veel voor in Nederland. Toch hebben weinig mensen ooit een bosuil gezien. Maar wie deze maand op een windstille heldere nacht een park of bos bezoekt, heeft grote kans er een te ontdekken. Ze zijn in februari namelijk druk doende met roepen, baltsen, nestelen en een territorium afbakenen. Lees meer.

Foto: Saxifraga, Martin Mollet

Bron: Nature Today/ Vogelbescherming 16 februari 2016

 

Wolven huilen in verschillende dialecten

Elke wolvensoort is te herkennen aan zijn gehuil door een specifieke toonhoogte of patroon van verschillende geluiden. Deze dialecten kunnen worden gebruikt bij het lokaliseren van wolvensoorten in het wild op basis van gehuil, maar bieden mogelijk ook nieuwe inzichten in het ontstaan van taal bij mensen. Lees Meer.

Foto: Wikimedia commons,  Retron

Bron: Nu.nl 9 februari 2016

 

Zangvogels repeteren liedje tijdens overwinteren

Mannelijke zangvogels die de meest complexe liedjes zingen om vrouwtjes te verleiden, fluiten deze melodieën ook volop tijdens de wintermaanden als ze niet op zoek zijn naar een partner. Lees meer.

Foto: Saxifraga, Piet Munsterman

Bron: Nu.nl 2 februari 2016

 

Muziekaal liedje verraadt nieuwe vogelsoort

Wetenschappers hebben een nieuwe vogelsoort beschreven die voorkomt in het noorden van India en in China. De Himalaya boslijster Zoothera salimalii. Tijdens het veldwerk in de bergen ontdekten onderzoekers dat lijsters in de bossen veel muzikaler zongen dan die tussen de kale rotsen. Lees meer en beluister het geluid

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Kannan AS

Bron: BBC News 21 januari 2016

 

Een magisch muzikaal orkest uit de boomtoppen

In het noordoosten van India is een boomkikker ontdekt, terwijl gedacht werd dat de soort uitgestorven was. Het beest werd voor het laatst in het wild waargenomen in 1870. Lees meer.

Bron: Nu.nl 23 januari 2016

 

Oer-Hollandse ratelaar van het riet

Weinig voorjaarsgeluiden zijn zo karakteristiek als de keiharde keelrasp van deze rietratelaar. Het draagt tot wel een kilometer ver. Grote karekieten zijn dan misschien niet snel te zien, ze zijn door hun harde ratel vrij gemakkelijk te vinden. Lees meer.

Foto: Saxifraga, Joerg Mager

Bron: Nature Today 5 januari 2016

 

De grauwe gans is het laatste weekgeluid uit de Vara's Vroege Vogels Natuurgeluidenquiz

Het raadselgeluid van week 53 is opgenomen door Henk Meeuwsen. Henk vertelt over zijn geluidsopname in het radiofragment.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 J.M. Garg

Bron: Vroege Vogels 3 januari 2016

 

Natuurgeluidenquiz stopt

De wekelijkse natuurgeluidenquiz in het Vara radioprogramma Vroege Vogels stopt na twee jaar.  In deze rubriek waren vele bijzondere  opnamen te horen van natuurgeluid. Luisteraars konden het geluid raden en een prijs winnen. Na een week werd de uitslag bekend gemaakt en was meestal een interview te horen met de maker van de geluidsopnamen over de totstandkoming van de opname en de maker van het geluid. Aan de Natuurgeluidenquiz is o.a. door een paar leden van de CNR meegewerkt.

De natuurgeluiden van de afgelopen twee jaar en de bijbehorende interviews zijn nog steeds te beluisteren via de website van Vroege Vogels: Natuurgeluidenquiz 2014 en 2015

Bron: Vroege Vogels december 2015

 

Grote lijster al in december te horen

Door het almaar aanhoudende weer zijn varschillende soorten vogels vroeg begonnen met zingen. Dat de grote lijster al in december iste horen is vrij normaalvoor deze soort die elk jaar als een van deeerste begint. Ook dit jaar zijn diverse waarnemingen van zingende grote lijsters in december gemeld. Lees meer.

Foto: Saxifraga, Piet Munsterman

Bron: Sovon.nl 22 december 2015

 

Geluidenquiz week 52 is de Kuifmees

De oplossing voor het raadgeluid was de kuifmees. Natuurgeluidsman Henk Meeuwsen nam het geluid op. Beluister het natuurgeluid van de week en het interview met Henk Meeuwsen.

Foto: Saxifraga, Piet Munsterman

Bron: Vroege Vogels 27 december 2015

 

De grijze zeehond is het raadselgeluid week 51

Het weekgeluid van een groep grijze zeehonden werd opgenomen door verslaggever Rob Buiter op de wadplaat Richel in de Waddenzee. Beluister de reportage.

Foto: Wikimedia commons CC2.0 Duncan Harris

Bron: Vroege Vogels 20 december 2015

 

Zelf gehoord

Het Vara radioprogramma Vroege Vogels besteedt al enkele jaren gericht aandacht aan natuurgeluiden. Zo was er "Het Nationaal Natuutgeluidenarchief in Terweksel", "de Natuurgeluidentop 40" en de "Natuurgeluidenquiz". Aan deze laatste is ook door enkele leden van de CNR meegewerkt. De Vara legt de lat wat minder hoog waardoor een breder publiek natuurgeluidsopnamen kan inzenden. Ook geluiden opgenomen met een smartphone zijn welkom voor de nieuwe rubriek "Zelf gehoord". Vroege Vogels roept mensen op om actuele natuurgeluiden in te sturen. Lees meer.

Bron: Vroege Vogels 13 december 2015

De wilde eend is het weekgeluid in Vroege Vogels

Henk Meeuwsen legt het verschil uit in het gekwaak van mannetjes en vrouwtjes wilde eenden. Iets wat maar weinig mensen weten. Beluister het radiofragment.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Martin Correns

Bron: Vroege Vogels 13 december 2015

 

Sommige mannetjeskrekels imiteren met hun getjirp de geluiden van jagende vleermuizen.

Britse onderzoekers melden in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology dat mannelijke krekels van het geslacht Lebinthini  een paringsroep uitstoten die qua toonhoogte sterk overeenkomt met geluiden die jagende vleermuizen maken. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC2.0 Hirvenkürpa

Bron: Nu.nl 11 december 2015

 

De zaagsprinkhaan is het natuurgeluid van week 49

Boudewijn Ode nam het natuurgeluid van de week op. Beluister zijn opname en verhaal in het radiofragment van Vroege Vogels.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Silke. steinle

Bron: Vroege Vogels 6 december 2015

 

Het Duitse Tierstimmen Archiv bevat nu zo'n 120.000 geluidsopnamen

Het Duitse Museum für Naturkunde in Berlijn heeft een speciale internetsite met een archief  van ca. 120.000 dierengeluiden online. Er zijn geluiden van verschillende diergroepen die zijn te vinden onder de "Datenbank". Veel geluiden zijn vrij bruikbaar met naamsvermelding onder een Creative Commons licentie. Lees en luister meer.

Bron: Tierstimmenarchiv.de 29 november 2015

 

 

De dodaars is het weekgeluid van week 48

Natuurgeluidsman Henk Meeuwsen maakte de geluidsopname voor de Vroege Vogels Natuurgeluidenquiz. Het betreft een zeldzame opname van een a-typische roep van de dodaars. Weinigen zullen de roep van de dodaars herkennen en deze uitschelden voor regenwulp. Beluister het radiofragment en de uitleg van Henk Meeuwsen.

Foto: Saxifraga, Piet Munsterman

Bron: Vroege Vogels 29 november 2015

 

Goudhaantjes in de natuurgeluidenquiz

Het weekgeluid 47 van Vara Vroege Vogels is de goudhaan. Henk Meeuwsen maakte de geluidsopname. Henk legt uitgebreid uit over de goudhaan in zijn opname. Beluister het radiofragment.

Foto: Saxifraga, Bart Vastenhouw

Bron: Vroege Vogels 15 november 2015

 

Ratelende pootjes ontdekt bij tapdansende zangvogel 

Biologen hebben ontdekt dat een Noord-Afrikaanse zangvogel vaak tapdanst om een partner te verleiden. De zangvogels van de soort blauwkopastrild bedrijven een soort paringsdans waarbij ze razendsnel met hun pootjes stampen. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 D. Gordon E. Robertson

Bron: Nu.nl 19 november 2015

 

De mierwesp in Vara radio Vroege Vogels

Het weekgeluid 46 in de natuurgeluidenquiz is een geluidsopname van Boudewijn Ode. Het geluid is opgenomen op Sicilië. Niemand heeft het geluid goed geraden. Boudewijn legt uit over de mierwesp. Luister meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0

Bron: Vroege Vogels 15 november 2015

 

Zwarte specht in de natuurgeluidenquiz

Het Vroege Vogels weekgeluid 45 is de zwarte specht. Het lachende geluid van de zwarte specht was opgenomen door Ruud van Beusekom. Ruud vertelt over deze forse vogel. Beluister het radiofragment.

Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis

 

Bron: Vroege Vogels 8 november 2015

 

De brandgans als weekgeluid 44

Henk Meeuwsen vertelt over zijn geluidsopname van een groep brandganzen uit de Oostvaardersplassen in de natuurgeluidenquiz van Vroege Vogels. Beluister het geluid en het verhaal van Henk Meeuwsen.

Foto: Saxifraga, Luc Hoogenstein

Bron: Vroege Vogels 1 november 2015

 

Europese Kanarie: voor wie het geluid kent

Het gaat niet best met de Europese Kanarie als Nederlandse broedvogel. Van de enkele honderden broedparen die ons land in de jaren negentig rijk was, zijn er enkele tientallen over. Het zijn snelle vliegers met een wat Sijs-achtig uiterlijk, het beste herkenbaar aan de gele stuit en ontbreken van geel in de staart. Maar het zijn gewoonlijk de geluiden die de komst aankondigen,... Lees meer

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Armin März

 

Bron: Sovon.nl 29 oktober 2015

 

Wetenschappers ontcijferen 'taal' van panda's

Wetenschappers in China hebben de betekenis van dertien verschillende geluiden die panda's maken, ontcijferd. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Isa 2886

Bron: Nu.nl 6 november 2015

 

Roodborsten bezetten winterterritoria

Het is genieten van de prachtige herfstkleuren van dit moment. Er is één geluid dat hier onlosmakelijk mee is verbonden: de melancholieke herfstzang van de roodborst. Elke roodborst, man én vrouw, markeert hiermee het winterterritorium. Lees meer.

Foto: Saxifraga, Luc Hoogenstein

Bron: Natuurbericht/ Vogelbescherming 3 november 2015

 

 

Het geluid van een gekko

Het geluid van de Vara Vroege Vogels natuurgeluidenquiz van week 43 is de gekko of tokèh. Beluister het geluid in het radiofragment.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Aparajita Datta

Bron: Vroege Vogels 25 oktober 2015

Brulapen met zware stem hebben kleine teelballen

Vrouwtjes voelen zich het meest aangetrokken tot mannetjes die diepe basklanken produceren bij hun lokroep. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Leonardo C. Fleck

Bron: Nu.nl 23 oktober 2015

 

Rivierdolfijnen passen hun klikgeluiden aan overeenkomstig hun leefstijl

Deense onderzoekers van de Aarhus Universiteit in Denemarken onderzochten met hydrofoons de echolocatie van de dolfijnen in drie rivieren. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Dennis Otten

Bron: Journal of Experimental Biology 2015

 

Het geluid van een gibbon in Artis

De Gibbon is het weekgeluid van week 42 in de natuurgeluidenquiz. Beluister het radiofragment.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Sancassania

Bron: Vroege Vogels 18 oktober 2015

 

Burlende edelherten

De jaarlijkse bronst van edelherten is weer voorbij. Er bestaat een bijzondere interesse voor deze diersoort en er bestaat dan ook een vereniging die zich daarmee bezig houdt. Op de website van Vereniging het Edelhert zijn onder het hoofdstuk "Bronstberichten" diverse geluidsopnamen te horen van burlende edelherten.

Foto: Wikimedia Commons CC 4.0 Arturo de Frias Marques    

Bron: hetedelhert.nl 2015

 

Geluidenquiz week 41: De beflijster

Het natuurgeluid van de week in de Vroege Vogels Natuurgeluidenquiz is de beflijster. Luister naar Gerrit Kiekebos, de maker van de opname in het radiofragment.

Foto: Wikimedia commons CC2.0 Andrej Chudý

Bron: Vroege Vogels 4 oktober 2015

 

Het natuurgeluid van week 40: de populier

Geluidenman Henk Meeuwsen nam het geluid op in een populierenlaan in zijn woonplaats Wageningen. Beluister het geluid.

Foto: Saxifraga, Jan van der Straaten

Bron: Vroege Vogels 4 oktober 2015

 

Bladkoningen op de roep te vinden

De Bladkoning is tegenwoordig een schaarse doortrekker, en al lang niet meer de dwaalgast die hij nog niet zo heel lang geleden was (waarnemingen werden tm 1988 door de CDNA beoordeeld). Wat deels meespeelt (maar zeker niet alles verklaart) is de betere kennis van de roep. Want Bladkoningen blijven niet zelden tussen gebladerte verscholen en verraden zich dan alleen door de hese, wat oplopende roep. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC2.0 Charles Lam

Bron: SOVON 9 oktober 2015

 

De boerenzwaluw van Henk Meeuwsen

De boerenzwaluw is het raadselgeluid week 39 van de Natuurgeluidenquiz. Beluister het radiofragment van Vara Vroege Vogelsl

Foto: Saxifraga, Ab H. Baas

Bron: Vroege Vogels 13 september 2015

 

'Giraffes maken 's nachts mysterieuze geluiden'

De dieren blijken in de duisternis zachtjes naar elkaar te 'hummen' op een volume dat nog net door mensen is te horen. Mogelijk is het voor de giraffes een manier om met elkaar te communiceren in het donker, maar het is ook niet uitgesloten dat ze de geluiden onbewust maken. Lees meer:

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Miroslav Duchacek

Bron: Nu.nl 19 september 2015

Het indringend gekakel van de aalscholver

Het weekgeluid van de Vara Radio natuurgeluidenquiz is de aalscholver. Natuurgeluidsman Henk Meeuwsen nam het aalscholvergeluid op. Luister meer.

Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis

Bron: Vroege Vogels 13 september 2015

De rosse sprinkhaan was het geluid van week 37

Boudewijn Ode is de maker van de geluidsopname van het Vroege Vogels Raadselgeluid. Boudewijn vertelt over zijn geluidsopname. Beluister het radiofragment.

Foto: Wikimedia commons CC

Bron: Vroege Vogels 13 september 2015

 

De witvleugelstern in Vroege Vogels

Het raadselgeluid van de geluidenquiz werd opgenomen door Gerrit Kiekebos. Gerrit vertelt in de radio-uitzending over zijn geluidsopname.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 MPF

Bron: Vroege Vogels 30 augustus 2015

 

De krakeend in de natuurgeluidenquiz 

Het vroege Vogels raadselgeluid van week 35 is de krakeend. Het geluid werd opgenomen door Ruud van Beusekom. Beluister het radiofragment.

Foto: Wikimedia commons CC3.0 Mdf 

Bron: Vroege Vogels 23 augustus 2015

 

Het geluid van deze week is van de konik

Henk Meeuwsen nam het geluid op van het raadselgeluid van week 35. Het wekelijks onderdeel van het Vara radioprogramma Vroege Vogels. Henk vertelt over zijn geluidsopname. Beluister het radiofragment.

Foto: Saxifraga, Piet Munsterman

Bron: Vroege Vogels 16 augustus 2015

 

Natuurgeluidenquiz week 34

De vara vroege Vogels Natuurgeluidenquiz is het meest frequente nieuws in deze natuurgeluidenrubriek. Het geluid van de week was de witvleugelstern. het geluid werd opgenomen door. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC2.0 Charles Lam

Bron: Vroege Vogels 16 augustus 2015

 

Birdsounds.nl stopt

Bernard Geling, eigenaar van webwinkel birdsounds.nl geeft aan na 20 jaar eind oktober 2015 te gaan stoppen met zijn online shop voor cd's, cd-roms, dvd's en download-mp3's met vogelgeluiden. De webshop stopt tenzij iemand deze overneemt. Tot eind oktober zijn waren te koop met korting zolang de voorraad strekt. Lees meer.

Bron: Birdsounds.nl  9 augustus 2015

 

'Mannelijke zeeolifanten herkennen rivalen aan stem'

Mannelijke zeeolifanten herkennen hun rivalen in het paarseizoen aan hun geblaf, zo blijkt uit een nieuwe studie. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons CC2.0 Mile L. Baird

Bron: Nu.nl/ Royal Society Open Science 14 augustus 2015

 

Najaarstrek van steltlopers

De najaarstrek van deze kleine steltloper is in volle gang. 's Nachts passeren ze ongezien, maar laten oeverlopers zich vaak horen. Lees meer.

Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis

Bron: Natuurbericht.nl/ Sovon 14 augustus 2015

 

Rui maant tot stilte

De meeste zangvogels ruien na het broedseizoen hun veren; de oude, versleten plunje wordt verruild voor nieuwe veren. Tijdens dat proces zijn vogels kwetsbaar. Zingen is dan niet alleen onverstandig, maar ook onnodig. Lees meer.

Bron: Natuurbericht.nl/ Vogelbescherming 11 augustus 2015

 

Natuurgeluidenquiz week 32: de Canadese gans

Henk Meeuwsen nam het natuurgeluid op. Henk vertelt uitgebreid over zijn geluidsopname in de uitzending van Vara Vroege Vogels.

Foto: IVN Vecht en Plassengebied

Bron: Vroege Vogels 9 augustus 2015

Het natuurgeluid van de week: de Griekse landschildpad 

Boudewijn Ode nam het geluid op van een hijgende Griekse landschildpad. Het natuurgeluid van week 31.Beluister het radiofragment.

Foto: Saxifraga, Luc Hoogenstein

Bron: Vroege Vogels 2 augustus 2015

 

Hoe klinken jonge koolmezen?

Henk Meeuwsen nam het natuurgeluid op voor de Vara Natuurgeluidenquiz week 30.Beluister het radiofragment met de uitleg van Henk en zijn omschrijving van het geluid: "Hittepetit".

Foto: Wikimedia

Bron: Vroege Vogels 26 juli 2015

 

De junikever van Boudewijn Ode

Het weekgeluid 29 van Vara's Vroege Vogels Natuurgeluidenquiz is de junikever. Boudewijn Ode vertelt in het interview hoe de kever het geluid maakt. Luister meer.

Foto: ©entomart

Bron: Vroege Vogels 19 juli 2015

 

Het kuiken van het waterhoen was het weekgeluid van week 28

Beluister het radiofragment met het interview van Henk Meeuwsen waarin hij uitvoerig vertelt over zijn opname van dit raadselgeluid.

Foto: Wikimedia commons, CC 4.0 Francis C. Franklin

 

Bron: Vroege Vogels 12 juli 2015

 

Het raadselgeluid van week 27 is de waterwants

Boudewijn Ode nam het geluid op van waterwantsen. Beluister het geluid en het interview met Boudewijn in de Vara Radio1 uitzending Vroege Vogels.

Foto: Wikimedia commons, CC 3.0 Jeffdelonge

Bron: Vroege Vogels 5 juli 2015

Voor kwartelkoningen moet je in Groningen zijn

Om het raspende geluid van de mysterieuze kwartelkoning te horen, moet je dit voorjaar vooral in Groningen zijn. Bijna driekwart van de getelde exemplaren zit in deze provincie, vooral in de uitgestrekte graan- en luzerneakkers van het Oldambt. Dat blijkt uit de speciale telling die Sovon al sinds 2000 organiseert. Lees meer.

Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis

Bron: Natuurbericht.nl/ Sovon 3 juli 2015

 

Australische zangvogel gebruikt 'mensachtige' taal

Roodkruinbabbelaars communiceren met elkaar op een manier die veel weg heeft van menselijk taalgebruik. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Lees meer.

Foto: Wikimedia commons, CC 3.0 Aviceda

Bron: Nu.nl 1 juli 2015

 

Noordse stern in natuurgeluidenquiz

Het natuurgeluid van week 26 is opgenomen door Ruud van Beusekom. Hij vertelt uitgebreid over zijn geluidsopname. Beluister het radiofragment.

Foto: IVN Vecht en Plassengebied

Bron: Vroege Vogels 28 juni 2015

 

 

 

Korte Film op het Youtubekanaal: CNRfilm

Tijdens de clubdag van 19 maart 2011 maakte Hans Rademakers filmopnamen van diverse leden van de CNR. Hij interviewde een paar van hen. Die dag gingen leden in de directe omgeving natuurgeluiden opnemen om deze later die dag aan elkaar te laten horen. Hans maakte uit het beeldmateriaal een korte impressie. Zie meer.

Bron: Hans Rademakers Productions/ CNR 1 februari 2015

Hoe begin je met natuurgeluiden opnemen?

Als beginner met natuurgeluiden opnemen kan je op het gebied van apparatuur de bomen in  het bos niet meer zien. De meest voor de hand liggende vraag is: Wat is de goedkoopste set waarmee ik natuurgeluiden kan opnemen? De Britse Wildlife Sound Recording Society heeft een hele pagina hieraan geweid met goede raad. Lees meer

Bron: WSRS/ Facebook: Groep Voor Natuurgeluiden Registratie 2014

 

 

Birdsounds Europe - Koekoek herkent zang - Veldgids vogelzang - Kabaal van de kwabaal - Bosuilentijd - Zeldzame kwabaal - Verschillende trends vroege voorjaarsvogels - Roep van de koekoek - Klanken van bavianen - Vleermuisgeluiden - Jaarwisseling geen feest - Roodborst zingt toontje lager - Winterse tjiftjaffen - Vogelzang in herfst - Studio Bruinvis in de lucht - Trektellers gebruiken o.a. roep - Spinnen hebben goed gehoor - Vleermuizen geluidverstoring - Geluid in een natuurfilm - Zebravinken zingen weerbericht - Zelf gehoord: Bevergeluid - Zingende fluiters - Kwartelkoning rukt op naar de stad - Interview met Olivier Nijs - Grasparkieten begrijpen grammatica - Kom mee naar buiten allemaal - Mysterieuze kwartelkoning - Geluid van snelwegen verstoort - Vroege vogels zingen niet voor niets zo vroeg - Breedbekken zingen met vleugels - Dolfijnen gebruiken taal - Software herkent vleermuizen - Zelf gehoord - Ambio - Bonobo's onthouden stem - Merels vinden het heerlijk - Reuzenpanda's kunnen meer horen - De boomleeuwerik zingend - Japanse koolmees heeft eigen taal - Diepste plek in oceaan - Dialecten van walvissen - Gorilla's zingen - Bosuilen te horen - Wolven huilen in verschillende dialecten - Zangvogels repeteren liedje - Liedje verraadt nieuwe vogelsoort - Magisch muzikaal orkest - Grote Karekiet - Grauwe gans Henk Meeuwsen - Natuurgeluidenquiz stopt - Grote lijster - Kuifmees Henk Meeuwsen - Grijze zeehond Rob Buiter - Zelf gehoord - Wilde eend Henk Meeuwsen - Mannetjeskrekels imiteren vleermuizen - Zaagsprinkhaan Boudewijn Ode - Duits diergeluidenarchief - Dodaars Henk Meeuwsen - Goudhaan Henk Meeuwsen - Zangvogel die tapdanst - Mierwesp Boudewijn Ode - Zwartespecht Ruud van Beusekom - Brandgans Henk Meeuwsen - Europese kanarie - Taal van panda's - Roodborsten bezetten winterterritoria - Het geluid van een gecko - Brulapen met zware stem - Rivierdolfijnen passen klikgeluiden aan - Gibbon in artis - Burlende edelherten - Beflijster Gerrit Kiekebos - Populier Henk Meeuwsen - Bladkoningen - Boerenzwaluw Henk Meeuwsen - Giraffes maken 's nachts mysterieuze geluiden - Aalscholver Henk Meeuwsen - Rosse sprinkhaan Boudewijn Ode - Witvleugelstern Gerrit Kiekebos - De krakeend Ruud van Beusekom - de konik, Henk Meeuwsen - Natuurgeluidenquiz week 34 Birdsounds.nl stopt - Mannelijke zeeolifanten - Najaarstrek van steltlopers - rui maant tot stilte - Canadese gans Henk Meeuwsen - Griekse landschildpad Boudewijn Ode - jonge koolmezen Henk Meeuwsen - Junikever Boudewijn Ode - Kuiken van waterhoen Henk Meeuwsen - Waterwants - Kwartelkoningen - Australische zangvogel - Noordse stern - SpotvogelYoutubekanaal CNRfilmHoe begin je  

 

 

 

 

counter customizable

 

Page Update: 19-03-2017 «·» © CNR/FW