CNR-logo

Meer over de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

 

Start
Terug

Verschillende CNR-leden zijn op dit gebied actief, ieder op hun eigen manier.

- Frank Brandt, gitaardocent, werkt momenteel aan een eigen gitaar-lesmethode (lesmateriaal voor beginnende gitaristen) met vrijwel alleen zelf-gecomponeerde gitaarmuziek. Eén gitaarstuk is gebaseerd op de zang van een vogel, maar ook kunnen er bij benadering letterlijk vogelzang-imitaties gespeeld worden op de gitaar. De notatievorm is het notenschrift.

 

- Kees Kerkhof combineert zo af en toe graag vogel- en andere geluiden met een optreden als Griekse zanger, met zelfgecomponeerde songs; de muzikale begeleiding daarbij creëert hij met een soundmixer.

 

- Theo van Lent zingt graag; hij neemt regelmatig de zang van een bepaalde vogel als uitgangspunt, en zoekt dan naar een tekst waarin die vogel op de een of andere manier ter sprake komt, liefst in de originele taal; zo nodig verzint hij zelf iets. Dan zet hij de tekst op muziek die hij zelf componeert, en maakt een opname; daarbij zingt en speelt hij zelf de song, gelardeerd met de zang van de betreffende vogel. Elk jaar zet hij de meest geslaagde songs op een CD, die bij hem te bestellen is. Theo is geen lid meer van de CNR.

 

 

 

- Peter Smith componeert al geruime tijd ontspanningsmuziek; daarbij gebruikt hij graag allerlei geluiden uit de natuur: branding, beek of rivier, regen, windgeruis, storm, onweer, brandend hout, insecten, vogelzang, walvis, dolfijn e.d. Juist deze combinatie: natuurgeluiden en muziek, blijkt voor veel mensen heel ontspannend te werken. Op www.unicorner.nl staan veel luister-demo’s van de elf CD’s die nu beschikbaar zijn. De tien zelfgebrande daarvan kunnen tegen een geringe vergoeding besteld worden. Daarnaast is er een commerciële AudioStrobe-CD; die is duurder. Peter is geen lid meer van de CNR.


 

 

Page Update: 07-03-2021 «·» © CNR/fw